_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Räddningsverksamheten

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RidLycka
Vi är verksamheten som ger din häst en ny chans till ett gott liv. 
Vi lär känna individen och kommer fram till om hästen skall ha ett hem hos oss eller så hjälper vi den att hitta ett annat passande och varaktigt hem.
- Där vi följer upp hästens välmående.

 

 *Inackordering*
*omhändertagande av häst* 
*Räddningsverksamhet*
*Hjälp vid försäljning*
*Omplacering*

 

Räddningsverksamhet för hästar i behov
» Vi erbjuder hästen ett hem oss oss, eller hjälper den till ett annat bra hem
För varje idivid träffas personliga överenskommelser


En verksamhet som ser till hästens bästa. 
Vi erbjuder i första hand ett hem till hästar som är i akut behov. Vi lär känna hästen, stärker den, utbildar den och kan förhoppningsvis så småning om ha hjälp av hästen i vår egen verkasmhet, antingen som ridledar häst
(ej till utlåns) eller som uthyrningshäst (till de personer som är här hos oss och rider)
Det är självklart helt beroende på hästen och vad den skulle trivas med. 

Det vi först behöver komma överens om är om ett ägarbyte skall ske eller
om hästen skall vistas här som inackorderad, samt komma överens om ev. ersättning för vald metod.
Om hästen skall inackorderas så behöver vi även komma överens om följande: 


- Hur länge hästen skall vara inackorderad, fr.o.m. samt ti.o.m.
- Vilken daglig hantering & skötsel av hästen som skall ske samt inom vilka användningsområden hästen brukas. 
- Vem som anlitas gällande hästens återkommande skötsel, så som hovslagning m.m samt bekostning av detta
- Hur man skall agera vid olycka/sjukdom eller annan orolighet av häst och vem som skall stå för/bekosta detta. 
- Vad man kan förvänta gällande häst, innan ankomst till oss, under vistelsen hos oss samt när den lämnar oss.
- Hur man ska gå tillväga om man inte längre är överense. 

Hos oss finns det stora ytor för hästarna och med lä i varje hage,  stall och 7 boxar samt lösdrift. Alla hästar går tillsamman och kan välja fritt hur de vill umgås.

Hästarna sköts om och ses över varje dag och kommer ut och hanteras eller motioneras en eller flera dagar i veckan, beroende på individens behov.

Nykomlingar till RidLycka acklimatiseras för att gradvis komma in i gänget och för att vi ska lära känna dem och och deras behov av tex. skötsel och träning.